fbpx

Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom din användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras via Estetik By Jelles hemsida www.estetikbyjelle.se (nedan”hemsidan”). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter, hur du tillvaratar dina rättigheter samt våra kontaktuppgifter, kan du läsa om nedan.

Personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (nedan ”GDPR”) är Jelle AB, org. nr. 559244-3898, (nedan kallad ”företaget”, ”vi” eller ”oss”). Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Denna integritetspolicy är inte tillämplig för andra hemsidor. Vi uppmanar dig därför att läsa de integritetspolicys som är tillämpliga för andra hemsidor du besöker. Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.


1. Information som samlas in genom användning av vår hemsida och användning av informationen

a. Uppgifter i samband med bokningar

När du bokar en behandling hos oss sparar vi följande uppgifter om dig: personnummer, förnamn, efternamn, e-postadress samt mobilnummer. Dessa uppgifter sparas för att kunna göra din bokning och är nödvändiga för att det mjukvarusystem vi använder ska kunna verkställa en bokning. Vi sparar även information om vilken eller vilka behandlingar du bokar samt i de fall det krävs information om din specifika behandling och på vilket sätt den ska utföras. Detta för att kunna ge dig rätt behandling när du kommer in till oss. 

Vi använder företaget ”Bokadirekt” i samband med bokning av besök på Estetik By Jelle. Företaget är ansvarigt för registerhållningen av kunder/patienter. Bokadirekt agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av Företaget.

För att läsa Bokadirekts behandling av personuppgifter i rollen som biträde, klicka här.


b. Kontaktformulär

Vår hemsida ger dig möjlighet att tillhandahålla oss information genom att fylla i ett kontaktformulär, till exempel för en kostnadsfri konsultation. Informationen som du då ger oss kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och bilder.

Vi samlar enbart in informationen för att förse dig med information och tjänster som du efterfrågar.

Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post och kontaktformulär) utgör en säkerhetsrisk. Därför lämnas ingen heltäckande garanti mot tredjepartsåtkomst för överförda uppgifter.


c. Logginformation

När du besöker vår hemsida samlar vi in standardiserad logginformation för internet och detaljer om besökarens beteendemönster, såsom:

  • datum och tid för ditt besök;
  • typ av och version på webbläsare som du använder;
  • operativsystem; din IP-adress (Internet Protocol);
  • den fullständiga URL-klickströmmen till, genom och från vår hemsida (t.ex. hemsidor som du har besökt och produkter som du har tittat på eller sökt efter,
  • svarstider på hemsidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och mouseovers) och metoder som används för att bläddra bort från sidan);
  • inställningen för tidszon; och
  • webbläsartillägg och version för systemadministration.


Vi har ett berättigat intresse av sådan anonymdata eftersom det gör det möjligt för oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet som ett resultat av ditt besök på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera dig.


d. Cookies

Vår hemsida använder sig av Cookies, pixeltaggar, Local Shared Objects (kallas även ”Flash Cookies”) och liknande tekniker när du använder vår hemsida för att aktivera vissa funktioner på vår hemsida och hjälpa oss att analysera användarnas beteende på hemsidan för att förbättra kundupplevelsen.

För mer information om de cookies vi använder och hur de fungerar, vänligen läs vår cookiepolicy.

Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner på vår hemsida fullt ut.


2. Perioder för lagring

Vi lagrar din information enbart så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivits ovan. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre behövs för ändamålen eller vid utgång av lagstadgad tidsperiod.


3. Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår hemsida som länkar till andra hemsidor. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicys på de hemsidor du besöker.


4. Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster

Företaget kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.


5. Dina rättigheter till dina personuppgifter/rätt till rättelse och radering

I enlighet med artikel 15 GDPR har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att enligt artikel 16 GDPR begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna.

Du har även rätt att begära radering av personuppgifter enligt artikel 17 GDPR, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett tungt vägande berättigat intresse av att behålla sådana uppgifter. Slutligen har du rätt att i enlighet med villkoren i artikel 18 GDPR begära begränsning av behandling.

Rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR:

  1. Rätt att göra invändningar i en specifik situation: Enligt artikel 21.1. GDPR har du när som helst rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter (t ex utöva eller försvara rättsliga anspråk).
  2. Rätt att göra invändningar mot marknadsföring: Enligt artikel 21.2. GDPR, har du även möjlighet att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I så fall kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för reklam.

En invändning kräver ingen särskild form och ska skickas direkt till adressen i punkt 6 nedan.

Du kan även vända dig till vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Återkallande av samtycke påverkar inte personuppgiftsbehandling som ägt rum före återkallelsen.


6. Kontakt till personuppgiftsansvarig

Om du har kommentarer eller frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, eller vill göra en förfrågan, vänligen kontakta oss på e-post: info@jelle.se

Senast uppdaterad: 2024-03-10.